Zásady ochrany osobních údajů

Pro poskytování našich služeb, prodeje on-line produktů, a pro provoz našich webových stránek https://www.ukryta-tajemstvi.cz zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Lucie Cermanová, IČ: 01518976, zapsáno u Městského úřadu Semily, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/608/13. Sídlo fyzické podnikají osoby: Dr. M. Horákové 1346, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. 607856085, e-mailová adresa lucie@luciecermanova.cz, na webu https://www.ukryta-tajemstvi.cz dále jen „Portál“.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto jsou u nás údaje v bezpečí a nebudou poskytnuty třetí straně. Přitom se řídíme následujícími principy: Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme. Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, vývoje našich produktů, ochrany našich práv. Neukládáme osobní informace na našich serverech, s výjimkou probíhajícího využívání našimi službami. Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje také tyto principy.

Pokud máte otázku, která se týká přístupu nebo opravy vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás písemně na objev@ukryta-tajemstvi.cz.

Portál respektuje vaše soukromí, v případě jakékoli informace, kterou můžeme ukládat při provozu našich stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud: nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, nám pošlete objednávku na naše produkty, s námi uzavřete kupní smlouvu.

Zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení nebo obchodní firma, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, IP adresa, identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti, cookies.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění kupní smlouvy, vyřízení vašich objednávek. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a průhledným způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Newsletter (oprávněný zájem)
Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání newsletterů, které upozorňují na nově vydané články na našem webu nebo obsahují informace o produktech, tipy a související zprávy. Naše newslettery posíláme maximálně 4x do měsíce. Odhlásit se z newsletteru máte možnost pokaždé, když tento e-mail obdržíte kliknutím na příslušné slovo.

Formuláře objednávky (oprávněný zájem)
Osobní údaje z formuláře objednávky, stejně jako navazující potřebné dokumenty v souvislosti se zakázkou zpracováváme jako oprávněný zájem a využíváme je po dobu trvání obchodních vztahů.

Vedení účetnictví (oprávněný zájem)
Pokud jste našimi zákazníky, nezbytně potřebujeme vaše osobní údaje pro vystavení faktury, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Cookies (oprávněný zájem)
Detailní informace o používaných cookies a nastavení preferencí najdete na stránce https://www.ukryta-tajemstvi.cz/zasady-cookies-eu/ Běžné webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití. Dají se také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní internetové stránky. Pro více informací se podívejte do nápovědy vašeho prohlížeče. Jestliže váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany Portálu.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Chrome: support.google.com
Firefox: support.mozilla.org
MSIE: windows.microsoft.com
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Vložený obsah z dalších webů (oprávněný zájem)
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika (oprávněný zájem)
Využíváme služeb Google Analytics pro anonymní analýzu uživatelského chování na Portálu, abychom mohli najít a opravit případné chyby v uživatelském rozhraní. Aplikace může využívat cookies k mapování vašeho pohybu na našich webových stránkách. Pro podrobnosti: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Co nejlépe chráníme vaše osobní údaje prostřednictvím dostupných moderních technologií. Přijali jsme aktuálně známá technická a organizační opatření a udržujeme je tak, aby nedošlo ke zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Některé operace, které nejsme schopni zajistit sami, využíváme odborných služeb zpracovatelů, kteří jsou schopni velmi dobře chránit data.

Jedná se o tyto poskytovatele:
• Vyfakturuj – aplikace fakturaci
• SimpleShop – aplikace prodej
• Ecomail – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
• Google Analytics – nástroj pro statistiku

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace nebo zpracovatele, abychom zlepšili naše služby, budeme je vybírat s nejvyšší pečlivostí, aby splnili naše vysoké nároky zabezpečení ochrany údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva.
Máte právo na informace, což splňuje tato stránka se zásadami zpracování osobních údajů.
Máte právo na přístup, díky kterému nás můžete kdykoli vyzvat k doložení, které vaše osobní údajů a proč zpracováváme. Máme na to 14 dnů.
Právo na změnu – jestliže u vás dojde ke změně, nebo budete potřebovat změnit, případně doplnit údaje, dejte nám vědět na e-mail objev@ukryta-tajemstvi.cz.
Právo na omezení zpracování můžete využít, jestliže dojdete k závěru, že některé údaje zpracováváme nezákonně nebo je nechcete zpracovávat. Omezit můžete rozsah osobních údajů i účel zpracování.
Právo na přenositelnost – máte právo své osobní údaje přenést k někomu jinému. Potřebujeme 30 dnů.
Právo na výmaz znamená, že s námi ztratíte kontakt, což nám bude líto, protože nebudete moci získávat čerstvé informace. V tomto případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze všech systému, kde jsou uvedeny. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.  S ohledem na zákonné povinnosti smažeme takové osobní údaje, které se netýkají těchto povinností. O vymazání vás budeme informovat e-mailem.
Máte právo na stížnost – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom velmi rádi, kdybyste o tomto podezření nejprve napsali nám, abychom mohli co nejdříve učinit nápravné kroky.

Mlčenlivost

Ujišťujeme vás, že všichni, kdo zpracovávají vaše osobní údaje, zachovávají o nich mlčenlivost i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nedojde k předání vašich osobních údajů žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje

Pokud máte další dotazy ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: objev@ukryta-tajemstvi.cz.

Tyto zásady nabývají platnosti 23. 12. 2021.